Čo je Forbes Ideal Place Pulse-Checks?

Praktický nástroj na riadenie angažovanosti = budovanie firemnej kultúry neustáleho zlepšovania, kde zamestnanci rozmýšľajú a konajú akoby firma kde pracujú, bola ich vlastnou.

Viac ako 10 rokov skúseností Ideal Place Mentorov vložených do online nástroja, ktorý pomáha budovať firemnú kultúru. Určený najmä pre malé a stredné rastúce podniky.

Pulse-checks nie je obyčajný dotazník určený na prieskum spokojnosti, neslúži na hodnotenie zamestnancov, súčasne poskytuje možnosť byť anonymným dotazníkom, vytvára bezpečené prostredie a podporuje employee experience.

Ako funguje Pulse-checks?

Otázky a odpovede

Aké má pre vás Pulse-checks benefity?
V čom je jedinečný?

Zapojí všetkých

Zodpovednosť za chod firmy nebude viac závisieť iba na majiteľovi a vedení.

Používaním nástroja sa všetci zamestnanci firmy prirodzene naučia zapájať sa do hľadaní spoločných riešení, ktoré posunú firmu ďalej.

Nehodnotí ľudí ani ich prácu

Zameriava sa na procesy a spoluprácu vo firme. Nehodnotí konkrétnu osobu a jeho/jej pracovný výkon.

Ľudia sa tým pádom neboja zdieľať svoj názor, sú otvorení a úprimní. Výsledky sú objektívne a popisujú realitu.

Transparentný a rýchly

V priebehu 7 dní dokážete jasne identifikovať kľúčové oblasti pre zlepšenie.

Navyše, výsledky prieskumu sú automaticky sprístupnené všetkým zamestnancom, ktorý sa do neho zapojili. Čím podporuje transparentnosť.

Profesionálny a skúsený partner

Nástroj firme odborne pomáha od tvorby otázok, až po analýzu výsledkov a identifikáciu riešení. Súčasťou balíka je  mentor, s dlhoročnými skúsenosťami v práci s tímami a tvorbou firemnej kultúry v malých a stredných firmách.

Online, jednoduchý a viacjazyčný

Vyplniteľný na mobile, tablete a PC. Zrozumiteľný každému bez ohľadu na vzdelanie, skúsenosti či pracovnú pozíciu.

PRIEBEH PULSE-CHECKS V PRAXI

1. Identifikácia potrieb
prostredníctvom spätnej väzby od všetkých ľudí vo firme / vyhodnotenie aktuálneho stavu či posunu od posledného merania (vyžaduje si nastavenie nástroja a priebežnú aktualizáciu dotazníka)
Chcem vedieť viac
2. Analýza potenciálu
smerom k budúcemu želanému stavu firmy
Chcem vedieť viac
3. Určenie priorít
pre zlepšenie spoločne s tímami a jednotlivcami, ktorých sa daná oblasť týka (vyžaduje si aktívnu spoluprácu Mentora, Vedenia, Tímlídrov i Zamestnancov)
Chcem vedieť viac
4. Rozdelenie priorít
Na tie, ktoré vieme urobiť hneď a tie, ktoré potrebujú viac času, prípadne potrebujú rozvoj/vzdelávanie alebo externého dodávateľa
Chcem vedieť viac
5. Rozvoj
v oblastiach, ktoré si ľúdia vo firme zadefinovali a podporia ich samotných, celý tím, či firmu v ďalšom napredovaní (vyžaduje si partnerský prístup k zamestnancom a ich rozvíjaniu sa)
Chcem vedieť viac
6. Implementácia
zmien, zlepšení do praxe (či už systémových, procesných alebo absolvovaného vzdelávania či rozvoja)
Chcem vedieť viac
Previous slide
Next slide

AKO SA NÁM TO PODARILO V TITANS?

REFERENCIE IDEAL PLACE PULSE-CHECKS

Pre viac informácii kontaktujte

ROMAN RÁC
roman.rac@idealplace.sk
+421 910 878 413