GROWCLUB 2020
fly

Podporujeme firmy, aby boli
ideálnym miestom pre ľudí

Buďte atraktívnejší zamestnávateľ!

Podľa dostupných prieskumov 8 z 10 Slovákov práca nebaví a približne polovica by zamestnanie menila.
Najčastejšími príčinami sú najmä demotivujúce pracovné prostredie a zlé vzťahy s kolegami či nadriadenými.

Ako to funguje?


Ak sa snažíte zlepšiť
vašu firemnú kultúru,

Forbes Ideal Place vám s tým pomôže a za vaše úsilie vás ocení.

Spokojný zamestnanec = aktívny zamestnanec.
Firma vďaka tomu prosperuje, má kvalitnejšie služby a produkty
a tímy spolupracujú lepšie. To všetko sa odzrkadlí aj v prístupe ku klientovi.

3

Podporné programy

v spolupráci s Growision vám s týmto cieľom pomôžu:

1

Pulse-checks

Softvérová platforma
ktorá mapuje nálady vo firme.

Mapuje 33 rôznych parametrov
potrebných pre Ideal Place.

Podporuje diskusiu a zlepšovanie
systému fungovania v jednotlivých
tímoch aj celej firme.

Za podporu obsahu neustále
zodpovedá Growision mentor.

Do procesu sú zapojení
všetci zamestnanci.

Registrácia
2

GROWCLUB

Interaktívne moderované stretnutia
úspešných podnikateľov
a lídrov spoločností.

Cieľom je vymieňať
si skúsenosti a inšpirácie
o Ideal Place.

Členovia sú vybraní
na základe spločných
potrieb a cieľov
pri riadení svojích
firiem.

Viac info
3

ACADEMY

Individualizovaný koučing
a mentoring prispôsobený
3-členným skupinám.

Vzdelávanie je
rozdelené do 3 modulov,
každý z nich trvá
3 mesiace.

Workshopy sú praktické
a zamerané na aktuálne
potreby účastníkov.

Účastník získa poznatky
potrebné na vedenie
firmy k Ideal Place
štandardom.

Viac info
apostrophs

Keď sa pracuje na tom,
čo je pre ľudí vo firme
naozaj dôležité, motivácia
stúpa veľmi rýchlo.

Andrea Krkošková a Juraj Králl,
profesionálni kouči zo spoločnosti Growision

Zapojte sa
a napredujte

flies juraj.krall@idealplace.sk