GROWCLUB
fly

Podporujeme firmy, aby boli
ideálnym miestom pre ľudí

Buďte atraktívnejší zamestnávateľ!

Podľa dostupných prieskumov 8 z 10 Slovákov práca nebaví a približne polovica by zamestnanie menila.
Najčastejšími príčinami sú najmä demotivujúce pracovné prostredie a zlé vzťahy s kolegami či nadriadenými.

Čo Pulse-checks prináša
Zapája do budovania funkčnejšieho systému všetkých zamestnancov a učí ich prebrať zodpovednosť za tvorbu prostredia, v ktorom pracujú

Vaša firma a ľudia sa kontinuálne adaptujú na meniace sa prostredie

Tímy sa dlhodobo stabilizujú = výrazne zníži fluktuáciu

Tvoria sa pravidlá a procesy ľuďmi, tým pádom sa aj dodržiavajú

Postupne sa prechádza k modernému tipu riadenia = partnerský model = samoriadiace tímy

Ľudia sú motivovanejší a tým pádom aj výkonnejší a napĺňajú svoj potenciál postupne k maximu

Meriate vaše kroky, ktoré implementujete = náklady sa znižujú a menia sa na investície

Podporuje otvorenú a konštruktívnu komunikáciu

Čo je Pulse-checks
Je to sprievodca pre ľudí, aby zlepšovali to čo je pre nich skutočne dôležité a napĺňa ich potreby, ktoré ovplyvňujú vnútornú motiváciu = ušetríte veľké peniaze

Meria pravidelne na mesačnej báze „pulz“ tímu a firmy – odhalí potenciálne nedostatky v ich zárodku a vďaka tomu sa neprehĺbia do ťažko riešiteľných prekážok

Je kompatibilný s prieskumami, ktoré už firma používa a dá sa flexibilne upravovať

Viete sa oprieť o merateľné dáta – viete zmerať „soft“/“people“ aktivity a prínos investícií

Je to platforma s „dušou“ – jej súčasťou je neustála podpora Ideal Place mentora – špecialista na budovanie samoriadiacich tímov a motivujúcej firemnej kultúry


Vyrobené na Slovensku

Ako to funguje?


Často kladené otázky


Prípadová študia

Ako TITANS freelancers dokázali zvýšiť motiváciu, angažovanosť a výkonnosť svojich tímov za 6 mesiacov?Ak sa snažíte zlepšiť
vašu firemnú kultúru,

Forbes Ideal Place vám s tým pomôže a za vaše úsilie vás ocení.

Spokojný zamestnanec = aktívny zamestnanec.
Firma vďaka tomu prosperuje, má kvalitnejšie služby a produkty
a tímy spolupracujú lepšie. To všetko sa odzrkadlí aj v prístupe ku klientovi.

3

Podporné programy

v spolupráci s Growision vám s týmto cieľom pomôžu:

1

Pulse-checks

Softvérová platforma
ktorá mapuje nálady vo firme.

Mapuje 33 rôznych parametrov
potrebných pre Ideal Place.

Podporuje diskusiu a zlepšovanie
systému fungovania v jednotlivých
tímoch aj celej firme.

Za podporu obsahu neustále
zodpovedá Growision mentor.

Do procesu sú zapojení
všetci zamestnanci.

Registrácia
2

GROWCLUB

Interaktívne moderované stretnutia
úspešných podnikateľov
a lídrov spoločností.

Cieľom je vymieňať
si skúsenosti a inšpirácie
o Ideal Place.

Členovia sú vybraní
na základe spoločných
potrieb a cieľov
pri riadení svojich
firiem.

Viac info
3

ACADEMY

Individualizovaný koučing
a mentoring prispôsobený
3-členným skupinám.

Vzdelávanie je
rozdelené do 3 modulov,
každý z nich trvá
3 mesiace.

Workshopy sú praktické
a zamerané na aktuálne
potreby účastníkov.

Účastník získa poznatky
potrebné na vedenie
firmy k Ideal Place
štandardom.

Viac info
apostrophs

Keď sa pracuje na tom,
čo je pre ľudí vo firme
naozaj dôležité, motivácia
stúpa veľmi rýchlo.

Andrea Krkošková a Juraj Králl,
profesionálni kouči zo spoločnosti Growision


ReferencieNapísali o nás

Pomáhame firmám budovať motivujúcu firemnú kultúru

Chcete firmu, v ktorej ľudia pracujú s radosťou a dosahujú maximálne možné výsledky? Forbes vám s tým pomôže. Na Slovensku...

5 tipov pre firmy, ako motivovať zamestnancov na home office

Týchto päť odporúčaní vám pomôže posilniť firemnú kultúru aj v náročnejších časoch. Home office môže byť pre mnohé firmy...

K vyššej spokojnosti vedie viac slobody, zhodujú sa podnikatelia

Na interaktívnom workshope sa stretli podnikatelia, ktorí si uvedomujú dôležitosť slobodnej a motivujúcej firemnej kultúry...

Forbes podporuje firmy, ktoré chcú investovať do ľudského potenciálu

Väčšina slovenských firiem sa chce v roku 2020 zamerať na rozvoj a posilnenie ľudského kapitálu. Forbes vie, ako na to...

Majiteľ firmy Banik a syn: Naši zamestnanci sa riadia takmer sami

Forbes prostredníctvom projektu Ideal Place pomáha slovenským firmám vytvoriť ideálnu firemnú kultúru. Jednou z firiem...

Zapojte sa
a napredujte

juraj.krall@idealplace.sk
+421 917 732 907