Záznamy z GROWCLUBOV

Prezentácie, rozhovory a prípadové štúdie z vybraných GrowClubov

GrowClub vo firme Be Lenka, 5. 10. 2023

Be Lenka 5.10.2023

Kedy je firemná kultúra nástrojom motivácie?

Rozhovor s Jurajom Fehervarim, kde odpovedá na otázky účastníkov GrowClubu

Be Lenka 5.10.2023

Kedy je firemná kultúra nástrojom motivácie?

Fázy vývoja firemnej kultúry popísané Andreou Krkoškovou.

Be Lenka 5.10.2023

Kedy je firemná kultúra nástrojom motivácie?

Rozhovor s HR a PR manažérkou o jednotlivých fázach rozvoja firemnej kultúry v BeLenka

GrowClub vo firme KROS a.s., 1. 12. 2023

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Model Spiral Dynamics popísanýAndreou Krkoškovou.

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Vývoj spoločnosti KROS z pohľadu Spiral Dynamics.

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

SPIRAL DYNAMICS (č.1): Vývoj spoločnosti KROS z pohľadu Spiral Dynamics.

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

SPIRAL DYNAMICS (č.2) -Rozdiel v organizačnej štruktúre v oranžovej a zelenej fáze vo firme KROS

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

SPIRAL DYNAMICS (č.3) -Rozdiel v HR procesoch v oranžovej a zelenej fáze vo firme KROS

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

SPIRAL DYNAMICS (č.4) -Rozdiely v roli lídra v oranžovej a zelenej fáze vo firme KROS

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

SPIRAL DYNAMICS (č.5): Rozdiel v roli majiteľa v oranžovej a zelenej fáze vo firme KROS

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

SPIRAL DYNAMICS (č.6) Výhody a nevýhody života vo firme v zelenej fáze vo firme KROS

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Môžu si zamestnanci vo firme KROS meniť role a aktivity bez schvaľovania od HR?

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Ako sa darí zladiť 4 spolumajiteľov s jedným CEO a 250 zamestnancami vo firme KROS?

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Riešenie nezhôd medzi zamestnancami vo firme KROS

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Ako vo firme KROS docielili, že ľudia vnímajú firmu ako svoju?

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Ako sa stal Marek spolumajiteľom Krosu?

Firemná kultúra

Ako nastaviť firmu tak, aby bola rola majiteľa potrebná len
na strategické smerovanie firmy
a formovanie kultúry?

Aký bol najťažší moment pri nastavovaní spolupráce spolumajiteľa so CEO vo firme KROS?

GrowClub na Sliezskom Dome, 15. 2. 2024

Rebranding spoločnosti Rehak interiér v spolupráci s marektingovou agentúrou 2Create

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Ako byť úspešný v B2B stratégii?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Rebranding ako spúšťač novej B2B stratégie vo firme Rehák Interiér

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Tvorba strategických rozhodnutí, komunikačnej umbrelly, diverzifikačného prvku značky, brand proposalu a USP vo firme Rehak interiér.

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Dôležitosť interného stotožnenia sa s marketingovou stratégiou.

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Čo priniesol rebranding a nová B2B stratégia firme Rehak Interiér?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Čo sa mohlo spraviť lepšie pri rebrandingu spoločnosti Rehak Interiér?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Pár marketingových tipov od 2CREATE 

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Ako využiť rebranding na hardsell?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Otázka na Rehak interiér a 2Create – sú už viditeľné konkrétne výsledky rebrandingu a B2B stratégie?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Otázka na Rehak interiér a 2Create – aké investície do marketingu sú zdravé?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Otázka na Rehak interiér a 2Create – ako dlho trval proces od myšlienky rebrandingu až po jej uskutočnenie?

Business – marketingová stratégia firmy KROS a.s. v spolupráci s Levosphere

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Čo je to biznis-marketingová stratégia 

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Východisková situácia pri tvorbe biznis-mark. stratégie vo firme KROS

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

1. strategické rozhodnutie: architektúra značiek
vo firme KROS

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

2. strategické rozhodnutie: podnikateľská a marketingová dimenzia firmy KROS

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

3. strategické rozhodnutie: obchod + marketingové 4P firmy KROS

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Branding spoločnosti KROS a.s.

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Implementácia biznis-mark. stratégie vo firme KROS a.s. 

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Podarilo sa v KROSe udomácniť s nastavením, že do značky by mali investovať 20% obratu?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Majú vo firme KROS definované aj finančné KPIs, čo to má priniesť?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Ako Janka zhodnotila z pozície CEO proces biznis-marketingovej stratégie? 

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Ako dlho cca trvá proces budovania značky? 

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Ako reagovalo marketingové oddelenie na tieto zmeny? Rozumeli zadaniam od Levosphere? 

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Ako chcú vo firme KROS cieliť na mladých okrem zmeny vizuálu?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná a marketingová stratégia?

Zamerali sa v KROSe na účtovníkov, ktorí nechcú prísť na iný program, lebo sa boja diskomfortu?

B2B Marketing

Ako vyzerá úspešná B2B obchodná
a marketingová stratégia?

Koľko stojí vypracovanie marketingovej analýzy a nastavenie stratégie od Levosphere?