Inšpiratívne miesto, kde úspešní

zdieľajú s úspešnými

Pridajte sa k viac ako 250 rozvíjajúcim sa mikro a malým majiteľom
a CEOs domácich firiem.

Kto je členom GrowClubu Digital

Majiteľ slovenskej mikro a malej firmy,
prípadne poverený člen vedenia.

V poslednom roku dosiahla obrať minimálne 300 000 eur.

V poslednom roku má minimálne 7 zamestnancov.

Zdieľanie oblastí Fungovania

Riadenia firmy
Firemnej kultúry
Biznis development-u
Rozvoja firmy

Zároveň spoločne hľadajú možnosti
vzájomnej spolupráce a ďalšie cesty rozvoja
malých podnikov.

GrowClub Digital Hodnoty

PARTNERSTVO
Veríme, že spolu dosiahneme viac, že 1 + 1 = 3. Spájaním a vytváraním partnerstiev interne aj externe dosahujeme viac ako každý jednotlivo. Dosahujeme obojstranné výhody a synergické vzťahy otvorenosťou, úprimnosťou a vzájomnou dôverou. Hľadáme zhodu a všetky riešenia tvoríme a meníme na základe spätnej väzby.

ÚCTA A REŠPEKT
Vážime si každého, kto niečo vytvoril a je ochotný to zdieľať. Zaujíma nás názor všetkých, nielen vybraných jednotlivcov. Každý má právo zdieľať svoj názor, prejavujeme si úctu, tým že každý dostáva priestor.

ROZVOJOVÉ MYSLENIE
Máme chuť neustále hľadať a zdokonaľovať a sme otvorení zmenám k lepšiemu.

EFEKTÍVNOSŤ
Dosahujeme optimálne výsledky s dôrazom na dlhodobý efekt – kvalitu a hodnotu výsledku a výstupu. Berieme vás len tam, kam chcete a kam ste pripravení ísť. Naším cieľom je, aby ste čím skôr prevzali naše know-how a nás už nepotrebovali. A rovnako efektívne konáme aj v našej firme.

SLOBODA
Veríme, že majitelia a zamestnanci nemajú byť otrokmi svojich firiem. Naopak, firmy majú slúžiť k lepšiemu životu. Preto chceme prispievať k tomu, aby týchto firiem bolo každým rokom viac. Aj naša firma je slobodná firma.

Pre viac informácii kontaktujte

Edita Angyalová
edita.angyalova@idealplace.sk
+421 903 221 460